Juridisch

hamerOns kantoor richt zich op dienstverlening met een juridisch hoog niveau. Dit is een belangrijke pijler voor ons kantoor. Wij verhogen en actualiseren regelmatig onze kennis door recente jurisprudentie bij te houden en seminars bij te wonen. Ook hebben wij ruime ervaring opgedaan in verscheidene middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam. Met name zijn wij gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

.

Huurrecht

 • huurcontracten woon- winkel en bedrijfsruimten
 • huurbeeindiging
 • gebreken
 • indeplaatsstelling
 • renovatie - servicekosten
 • huurprijswijziging
 • herontwikkeling
 • onderhuur
 • medehuur

Contractenrecht

 • huurovereenkomst
 • koopovereenkomst
 • huurkoopovereenkomst
 • overeenkomst van opdracht
 • vaststellings- overeenkomst
 • bemiddelings- overeenkomst
 • overeenkomst tot borgtocht
 • bewaarnemings- overeenkomst
 • algemene voorwaarden
 • boeteclausules

Goederenrecht

 • erfpacht
 • eigendom
 • mandeligheid
 • appartementsrecht
 • opstal
 • Vve vraagstukken
 • recht van erfdienstbaarheid

Arbeidsrecht

 • arbeidsovereenkomst
 • oproepovereenkomst
 • nulurencontract
 • beeindigings- overeenkomst
 • ontslag op staande voet
 • ontslagvergoeding
 • indeplaatsstelling (overname horecabedrijf)
 • re-integratie traject
 • opmaak arbeidsvoorwaarden reglement
 • garantieloon